Про курс

Цей курс спеціально розроблений для вивчення конструкцій промислових роботів і маніпуляторів та засвоєння методик виконання досліджень таких системи. В навчальному курсі стисло та зрозуміло розглянуто класифікацію роботів, методики проектування робочих органів маніпулятора, побудови геометрії руху робота, розрахунку приводу роботів. В курсі наведено опис систем контролю та керування роботами і маніпуляторами.

Викладачі:

      Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент

      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача