Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Мета курсу – вивчення студентами теоретичних основ автоматизованих гідро- та пневмоприводів, виконання проектно-конструкторських та розрахункових робіт при створенні гідро- та пневмоприводів будівельних машин; підбір необхідного комплекту гідравлічного та пневматичного обладнання для забезпечення роботи будівельних машин

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача