Формування на основі сучасних наукових концепцій і сучасного рівня розвитку опалювально-вентиляційної техніки тощо ґрунтовних знань щодо підвищення енергоефективності та зменшення енергоспоживання, а також дотримання екологічних вимог при експлуатації інженерних систем будівель і споруд різного призначення та надання навичок з термомодернізації існуючих й проектування нових систем і будівель з метою дотримання чинних в Україні нормативно-правових актів з вказаних питань.