Мета курсу: формування на основі сучасних наукових концепцій розвитку суспільства тощо ґрунтовних знань щодо підвищення енергоефективності та зменшення енергоспоживання, а також дотримання екологічних вимог при проектуванні та експлуатації інженерних систем будівель і споруд різного призначення, ознайомлення з основними положеннями існуючих у світі методів та методик екологічної та енергетичної сертифікації як існуючих житлових й громадських будівель, так і тих, які проектують.