Мета курсу:

1. Формування, на основі сучасного розвитку технологій виготовлення та монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції та теплоенергетичного обладнання, фундаментальних знань щодо розробки організаційно-технологічної документації на виконання заготівельних і монтажних робіт інженерних систем на рівні кваліфікованого фахівця, здатного самостійно аналізувати і практично застосовувати новітні технології по виготовленню і монтажу інженерних систем, компетентно приймати практичні технічні рішення

2. Формування, на основі сучасних вимог до ефективної організації будівництва інженерних систем, професійних знань щодо способів і методів планування мон­тажу систем теплогазопостачання і вентиляції, розробки організаційно-технологічної документації, під­готовки та організації монтажного виробництва і управління трудовим колекти­вом.