Про курс

Цей курс спеціально розроблений для ознайомлення з конструкціями промислових роботів і маніпуляторів та засвоєння методик виконання розрахунків таких системи. В навчальному курсі стисло та зрозуміло розглянуто історію розвитку роботів, їхню класифікацію, методики проектування робочих органів маніпулятора, побудови геометрії його руху, розрахунку приводу роботів. В курсі наведено опис систем контролю та керування роботами і маніпуляторами.

Метою курсу є вивчення теоретичних основ розрахунку роботів і маніпуляторів та загальних принципів конструювання і практичної реалізації робототехнічних систем у відповідності до заданих вимог експлуатації.

Завдання курсу полягає у викладенні студентам основних принципів розрахунку, конструювання і експлуатації роботизованих систем та маніпуляторів в сфері будівництва та виробництва будівельних матеріалів.

Курс викладається для бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 133 "Машинобудування" спеціалізації "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО)".

В контексті навчального курсу добувачі будуть:

знати:

-       загальну будову та принцип роботи сучасних промислових роботів і маніпуляторів та сучасні системи їхнього моделювання;

-       основні характеристики, структурні схеми та методи математичного опису складових частин сучасних мехатронних та робототехнічних систем;

-       види захоплювачів і технологічного обладнання промислових роботів та конструкції їхніх механічних передач;

-       загальну структуру гідро-, пневмо- та електроприводу роботів;

-       призначення, характеристики і схеми встановлення датчиків, конструкцію інформаційної системи промислового робота та основні види систем керування роботів;

-       основні положення сучасної нормативної документації щодо конструювання, функціонування, приймання та зберігання роботизованих систем;

вміти:

-       визначати ступені рухомості, кут сервісу, маневреність роботів і маніпуляторів;

-       складати загальні кінематичні схеми роботів і маніпуляторів, описувати положення маніпулятора в просторі та визначати кінематичні характеристики промислового робота;

-       складати розрахункові схеми захоплювальних пристроїв та визначати основні параметри механічних передач робототехнічних систем;

-       виконувати розрахунки механічного обладнання, визначати потужність двигуна та навантаження на робоче обладнання;

-       вибирати оптимальний комплект контрольно-реєструючого обладнання для  промислового робота, володіти основами автоматизації технічних систем та застосовувати програмно-технічні засоби для побудови мехатронних та роботизованих систем.

Викладачі:

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури


       Щербина Тетяна Федорівна


Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з «Вища математика», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Гідравліка та приводи механотронних систем», «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка».

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача


Зміст освітньої компоненти: 

  • Модуль 1. Роботи і маніпулятори
    1. Змістовний модуль 1. Загальна будова робототехнічних систем
    2. Змістовний модуль 2. Механізми та приводи роботів
    3. Змістовний модуль 3. Системи керування промислових роботів і маніпуляторів