Мета курсу: опанування студентами необхідних знань та умінь для проєктування, спорудження та експлуатації систем газопостачання на базі нетрадиційних джерел.