Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальностями 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування"

Мета курсу – здобуття студентами потрібного обсягу знань з вивчення поведінки рідин і газів при використанні їх у якості робочого тіла при проектуванні та створенні гідравлічних машин, вміння вибрати гідро- або пневмообладнання будівельних машин і обґрунтувати умови його автоматизації при експлуатації

___________________________________________________ 

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача