Мета курсу: вивчення вимог чинних в Україні нормативно-правових актів щодо отримання, використання альтернативних палив для потреб житлово-комунального господарства та енергетики; ознайомлення з технологіями видобування, очищення, транспортування та використання альтернативних палив; еколого-економічне порівняння альтернативних і традиційних палив; теоретичні та практичні аспекти очищення отриманих біогазів, розподілу їх на корисні складові з подальшим використанням в різноманітних галузях економіки тощо.