Мета курсу: формування на основі сучасних наукових концепцій і сучасного рівня розвитку систем енергоресурсопостачання тощо ґрунтовних професійних знань щодо перспектив розвитку та модернізації існуючих систем інженерного забезпечення територій населених пунктів, створення і ведення містобудівного кадастру, геоінформаційних систем (в частині інженерних мереж і споруд на них) та надання навичок з реконструкції існуючих й проектування нових інженерних мереж населених пунктів з метою дотримання чинних в Україні нормативно-правових актів з вказаних питань.