Про курс

Вивчення теоретичних  основ  логістики мехатронних систем будівельної техніки. Завданням  дисципліни є теоретична та практична  підготовка  майбутніх фахівців  для  виконання  проектно-конструкторських  і  розрахункових  робіт  при  створенні мехатронних приводів будівельних машин, здійснення підбору необхідного комплекту для забезпечення роботи будівельних машин.. 

В курсі передбачається набуття практичних навиків з розробки мехатронних систем.

Викладачі:

  Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури 

    

Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін "Вища математика”, "Фізика", "Електротехніка”, "Стандартизація та взаємозамінність".

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача.

Зміст освітньої компоненти:

 • Змістовий модуль 1. Теоретичні основи мехатронних систем
  1. Мехатронні системи будівельної техніки.
  2. Моделі мехатронних модулів будівельної техніки. 
  3. Принципи побудови мехатронних структур. 
  4. Сучасні методи управління мехатронними модулями. 
  5. Мехатронні системи в логістиці.
 • Змістовний модуль 2. Логістика мехатронних систем
  1. Основні принципи SCM-логістики. 
  2. Процеси логістики будівельної техніки
  3. Логістика мехатроної системи.
  4. Програмування мехатронних модулів.