Курс призначений для здобувачів спеціальностей 131 "Прикладна механіка" і 133 "Галузеве машинобудування"

Кваліфікаційна робота є якісно новим рівнем роботи здобувача. За результатами його виконання студент повинен підтвердити вміння опрацьовувати літературу, збирати, аналізувати та використовувати необхідну інформацію для вирішення поставленого завдання, застосовувати сучасні методи інженерної підготовки, робити висновки. Кваліфікаційною роботою здобувач завершує свою навчальну підготовку в університеті

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача