Курс призначений для здобувачів спеціальностей 131 "Прикладна механіка" і 133 "Галузеве машинобудування"

Атестаційна випускна робота є якісно новим рівнем роботи здобувача. За результатами його виконання студент повинен підтвердити вміння опрацьовувати літературу, збирати, аналізувати та використовувати необхідну інформацію для вирішення поставленого завдання, застосовувати сучасні методи інженерної підготовки, робити висновки. Атестаційною випускною роботою здобувач завершує свою навчальну підготовку в університеті

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача