Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальностями 131 "Прикладна механіка" і 133 "Галузеве машинобудування

Мета курсу – викладання студентам основ знань про транспортні машини, які використовуються в будівництві для виконання робіт з перевезення будівельних матеріалів

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача