Про курс

Загальна мета курсу полягає у викладенні студентам базових знань з вантажопідйомних та транспортуючих машин, які використовуються у будівництві при виконанні підіймальних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та транспортуючих роботах.

Основна увага курсу буде зосереджена на вивченні конструкцій, розрахунку, проектування, правил безпечної експлуатації та вибору вантажопідйомних, транспортуючих, навантажувально-розвантажувальних машин.

В межах навчального курсу здобувачі будуть:

знати:

- сучасні конструкції, теоретичні основи розрахунків, основи вибору і проектування, правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних, транспортувальних, навантажувально-розвантажувальних машин і обладнання;

вміти:

- виконувати проектно-конструкторські та розрахункові роботи при створенні вузлів, механізмів та агрегатів вантажопідіймальних, транспортуючих і навантажувально-розвантажувальних машин;

- визначати діючі під час роботи машини зусилля та на їх основі виконувати розрахунки на міцність, які б гарантували надійність роботи;

- обґрунтовано, на основі техніко-економічного аналізу, вибирати вантажопідіймальні, транспортуючі та навантажувально-розвантажувальні машини в залежності до потреб виробництва;

- розраховувати необхідний парк техніки, виходячи із потреб будівництва і визначати чинники ефективності цього парку;

- створювати нові і вдосконалювати існуючі вантажопідіймальні, транспортуючі, навантажувально-розвантажувальні пристрої та механізми;

- сприяти використанню і розповсюдженню передової вантажопідйомної, транспортуючої техніки.

Викладачі:

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

 

       Русан Ігор Володимирович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

   

       Комоцька Світлана Юріївна

      Асистент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

   


Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін "Вища математика”, "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка”, "Теоретична механіка", "Опір матеріалів”, "Теорія машин і механізмів”, "Деталі машин”, "Стандартизація та взаємозамінність".

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача


Зміст освітньої компоненти: 

 • Модуль 1. Транспортувальна техніка
  1. Змістовний модуль 1. Механічні транспортувальні машини
  2. Змістовний модуль 2. Устаткування пневмо- і гідротранспорту
 • Модуль 2. Вантажопідіймальні машини
  1. Змістовний модуль 3. Складові елементи вантажопідіймальних машин
  2. Змістовний модуль 4. Особливості конструкції вантажопідіймальних машин
 • Модуль 3. Курсовий проект з дисципліни
  1. Змістовний модуль 5. Розрахункова складова проекту
  2. Змістовний модуль 6. Графічна складова проекту