Мета курсу:  формування на основі сучасних наукових концепцій і сучасного будівельного виробництва, ґрунтовних знань щодо розрахунку, конструювання і особливостей експлуатації обладнання та систем електричного опалення (обігріву) будівель та об’єктів різного призначення, класифікації, конструкційного влаштування, функціональних особливостей, перевагах, недоліках області використання різних систем опалення і електричного обігріву приміщень та об’єктів в умовах сучасного будівництва у відповідності до нормативних вимог щодо якості продукції і організації робіт.