Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”

Мета курсу – викладання здобувачам освіти основ знань про організацію і технологію проведення земляних та дорожніх робіт

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача