Про курс

Дисципліна "Проектування конструкцій будівельних машин" призначена для викладання студентам основ знань по розрахункам елементів конструкцій будівельних і дорожніх машин. Завданням дисципліни є отримання навиків студентів  з основ будівельної механіки, елементів конструкцій будівельних і дорожніх машин та розрахунку і конструювання металевих конструкції будівельних і дорожніх машин. Дисципліна готує фахівців з наступних питань: основи будівельної механіки; елементи металевих конструкцій будівельних і дорожніх машин; приклади розрахунку і конструювання металевих конструкцій будівельних і дорожніх машин.

__________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача