Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”

Мета курсу – вивчення та засвоєння основних підходів до конструювання приводів машин різного типу, викладення студентам знань про системність підходу до проектування приводів машин як основної функціональної одиниці машини

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача