ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Методи аналізу прикладної статистики.

Тема 1. Базові статистики.

1.1. Статистичні методи аналізу та планування експерименту - історичний огляд. Базові статистики. Українська та англійська термінології. Словник термінів.

1.2. Спеціалізовані статистичні пакети програм: SPSS, Statistica, Statgraphics, R. Порівняльний аналіз прикладних статистичних розрахунків в програмах MS Excel, MAXIMA, Maple, Matematics..

Тема 2. Дисперсійний та кореляційно-регресійний аналізи.

2.1. Дисперсійний аналіз (ANOVA).

2.2. Кореляційно-регресійний аналіз (Multiple Regression).

2.3. Кореляційно-регресійний та дисперсійний аналізи у програмах: Statistica, Statgraphics, R, MAXIMA.

Змістовий модуль 2. Планування експерименту.

Тема 3. Аналіз експерименту: визначення, термінологія, статистичні критерії. Визначення повного та дробного факторного експериментів. Активний, активно-пасивний експерименти.

Тема 4. Центральні композиційні плани.

4.1. Центральні композиційні плани (поверхні відгуку). Повний факторний експеримент, плани 2^(к), 3^(к).

4.2. Дробний факторний експеримент 3^(к-p).

 4.3. Сімплекс плани, плани сумішей.

4.4. Приклад генерації плану повного факторного експерименту у пакетах Statistica StatSoft, Statgraphics Manugistics (Scientific Time Sharing Corp. / Statgraphics Technologies).

Змістовий модуль 3. Аналіз експерименту. Програмна генерація звіту планування експерименту.

Тема 5.  Планування та аналіз експерименту.

5.1. Планування експерименту - вибір методів планування експерименту.

5.2. Технологій візуалізації статистичних критеріїв в сучасних версіях спеціалізованих статистичних програм.

5.3. Приклади планування й аналізу експерименту в програмах Statistica StatSoft, Statgraphics Manugistics (Scientific Time Sharing Corp. / Statgraphics Technologies).

5.4. Автоматична генерація звіту аналізу результатів експерименту.