Дисципліна "Робочі процеси землерийної техніки" викладає відомості про робочі процеси землерийних машин як систему, що складається з робочих середовищ, власне робочих процесів і землерийних машин та їх робочих органів. При викладанні дисципліни розглянуто параметри цієї системи і залежність їх від інтенсифікації робочого процесу розробки ґрунтів; наведено методики розрахунку параметрів режимів в умовах інтенсифікації руйнування ґрунтів; розглянуто конструкції ефективних робочих органів землерийних машин.
При вивченні дисципліни студентам надаються вміння: виконувати загальні розрахунки параметрів робочих середовищ і землерийної техніки та їх робочих процесів; визначати тип землерийної техніки та розраховувати раціональні параметри її робочого процесу з забезпеченням екологічних вимог.
__________________________________________________
Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача