ПРО КУРС

Мета дисципліни “Проектування приводів машин” – вивчити та засвоїти основні підходи до проектування приводів машин різного типу.

Завдання дисципліни “Проектування приводів машин” полягає у викладенні студентам основ знань про системність підходу до проектування приводів машин як основної функціональної одиниці машини.

Після вивчення курсу студенти повинні знати: конструктивні схеми приводів машин та їх роботу; галузі раціонального використання приводів машин; норми, якими керуються при проектуванні приводів машин; основи класифікації приводів машин; напрямки модифікації приводів та їх синтезу.

Дана робота базується на основі освітньо-професійної програми першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, затвердженої Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури.

Програмою дисципліни передбачено вивчення механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку; здійснення інженерних розрахунків для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні; розуміння відповідних методів конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання; розробка деталей та вузлів машин із застосуванням систем автоматизованого проектування.

__________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача