Поглиблено вивчаються основні наукові положення з розробки та побудови муніципальних ГІС, особливості визначення стратегічної мети використання ГІС в містобудуванні, стратегії планування та виконання кваліметричної оцінки території міста, визначення охоплення муніципальної системи, визначення потреб програмно-апаратних ресурсів геоінформаційної системи та аналіз затрат/вигід від впровадження муніципальної ГІС за умов ризиків та невизначеності. Формуються компетентності та набуваються практичні навички щодо: моделювання динаміки змін чисельності та структури населення, проведення аналізу динаміки в часі та просторі змін чисельності та структури населення з графічним відображенням результатів, прогнозування демографічної структури населення міста, виконання аналізу даних перепису населення з визначенням його перспективної структури, виконання аналізу вибіркового анкетного опитування, моделювання статистичних оцінок процесів та явищ в міському середовищі, розробку та застосування баз просторових даних містобудування для вирішення типових завдань в сфері геодезії, землеустрою та кадастру.