Метою дисципліни є формування знань і вмінь, що є необхідними для вирішення задач, що пов’язані з плануванням, організацією і проведенням наукових економічних досліджень, апробацією та
втіленням їх результатів. 

Завдання дисципліни полягає у вивченні методик виконання досліджень, підґрунтя щодо формування теми, мети, завдань досліджень, а також формуванню висновків і пропозицій на основі аналізу отриманих результатів, а також оцінці їхньої ефективності.