Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Мета курсу – вивчення та засвоєння основ комп’ютерного проєктування при розробці технічної документації, автоматизації конструкторських робіт

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача