Про курс

Цей курс спеціально розроблений, щоб ознайомитися з системами автоматизованого проектування та закріпити отримані знання з конструювання технічних систем. В навчальному курсі стисло та зрозуміло розглянуто принципи, підходи застосування та можливості систем автоматизованого проектування технічних об'єктів машинобудівної галузі. Описано принципи створення плоских та просторових геометричних моделей систем машин в CAD системі КОМПАС-3D, а також розглянуто особливості застосування середовища САЕ системи та програм інженерних розрахунків на прикладі MathCad.

В межах навчальної дисципліни здобувачі будуть:

знати:

  • види документації при проектуванні;
  • алгоритми виконання інженерних розрахунків деталей машин та механізмів;
  • основні види САПР для машинобудування та технології виконання інженерних розрахунків і побудови об’єктів машинобудування в даних системах;
  • основні прийоми використання систем комп’ютерного проектування для розробки конструкторської документації
  • порядок формування складальних креслення та деталювань;

вміти:

  • визначити послідовність та засоби виконання етапів проектування;
  • визначати діючі під час роботи механізмів зусилля та на їх основі виконувати розрахунки на міцність із забезпеченням гарантованої надійності;
  • виконувати складальні креслення, деталювання та специфікації з використанням засобів комп’ютерного проектування;
  • виконувати розрахунки елементів деталей машин з використанням САПР.

Викладач

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури


Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з нарисної геометрії, комп'ютерної графіки, деталей машин, матеріалознавства, опору матеріалів. Якщо ви збираєтеся виконувати вправи по курсу на вашому комп'ютері, ви повинні знати, як завантажити і встановити програмне забезпечення та вміти створювати папки і впорядковувати файли на вашому комп'ютері.

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача.