Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 015 "Професійна освіта"

Мета курсу – викладанні студентам знань з основних принципів побудови та  роботи технічних пристроїв навчання, які використовуються в навчальних закладах, їх обслуговування, формування практичних навичок роботи в класі навчальних ПК. Передбачено вивчення основних складових елементів сучасних технічних засобів навчання

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача