Курс призначений для придбання студентами теоретичних знань з картографії та практичних навичок з картометричних, картоукладальних робіт. Він має на меті також навчити читати та розуміти картографічні твори, здійснити практичну роботу з туристичними картографічними матеріалами, навчити основ роботи з геоінформаційними системами, створювати туристичні карти та схеми вручну та з використанням ГІС.
Формуються фахові компетентності:

- здатність аналізувати об’єкт картографування та його предметну область;

- знання властивостей картографічних творів;

- здатність до проектування туристичних карт, схем та планів;

- знання сучасних технологій створення карт;

-здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові технології створення картографічних творів, використовуючи здобуті знання.