Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістра) за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування"

Мета курсу – визначення головних параметрів і прогнозування комплексної завантаженості землерийно-дорожніх машин, які забезпечують створення техніки з найвищим виробничим потенціалом і заданим рівнем довговічності

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача