Мета курсу:
формування на основі сучасних досягнень в практиці ефективного використання різних видів палива в комунальній енергетиці ґрунтовних знань з аналізу і розрахунку основних характеристик процесу горіння органічного палива, розрахунку і вибору технологічних схем спалювання палива та очищення викидів, підвищення ефективності використання палива в котельних комунальних і виробничих підприємств із забезпеченням нормативних економічних і екологічних показників, розуміння процесів горіння органічного палива, що синтезує знання теплотехнічних і фізико-хімічних процесів, компетентно приймати рішення в практичних інженерних задачах