Мета курсу:
1. Формування у студентів, на основі сучасного розвитку технологій будівництва інженерних систем теплогазопостачання, професійних компетенцій щодо будови систем теплопостачання і газопостачання населених пунктів, прийняття кваліфікованих практичних технічних рішень по трасуванню мереж теплопроводів і газопроводів та їх розрахунку за укрупненими даними. Надання загальної інформації по системам забезпечення нормативних параметрів внутрішнього середовища в приміщеннях будівель і споруд, необхідних для нормальної життєдіяльності людей та проведення технологічних виробничих процесів.