Мета дисципліни: формування у слухачів цілісної та логічно-послідовної системи знань щодо основних елементів та принципів функціонування інженерного обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, тепло- та газопостачання будівель і споруд для засвоєння студентами базових знань щодо розміщення, підбору й особливостей експлуатації обладнання; формування навичок вибору енергоефективних технологій та обладнання з урахуванням вимог комфортності та інтеграції елементів систем інженерного забезпечення в архітектурний концепт будівлі та інтер’єр приміщень; формування поняття про енергозбереження, енергоефективність, нетрадиційні та альтернативні джерела енергії та можливості їх застосування.