Проєктування систем вентиляції та кондиціонування повітря зі змінною витратою повітря та змінною витратою холодоносія в громадських будинках в умовах нового будівництва та реконструкції будівель відповідно до нормативних вимог. Підтримання нормованих умов повітряного середовища в зоні обслуговування при нестаціонарному режимі циркуляції повітряних потоків у приміщенні. В процесі вивчення приділяється увага техніко-економічному порівнянню систем забезпечення мікроклімату.