Дисципліна "Гідравлічні та аеродинамічні машини" є однією з фундаментальних дисциплін при підготовці бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція».
Майбутнім фахівцям необхідне знання насосів і компресорів в галузі теплохолодопостачання, знання вентиляторів необхідне спеціалістам в галузі вентиляції і кондиціонування повітря.
В курсі розглядаються нагнітачі, тобто машини для подачі та збільшення енергії рідин і газів – насоси, вентилятори, газодуви, компресори.
В курсі висвітлені питання теорії динамічних насосів і вентиляторів та їх спільної роботи з трубопровідними мережами, вибір типів нагнітачів і розрахунок режиму їх роботи для заданих
умов.
Теоретичні питання підкріплені практичними задачами та інженерними методиками.