Вивчаються архітектура і компоненти веб-технології, структура і функції геопорталів, уніфіковані геоінформаційні сервіси, їх прикладні програмні інтерфейси, мовні засоби HTML, XML, JavaScript, каскадні таблиці стилів CSS, об’єктна модель електронних документів DOM, GeoJSON, спеціалізовані бібліотеки JavaScript-функцій типу Leaflet і OpenLayers та методика їх використання для створення картографічних веб-сайтів для публікації електронних карт та інших геозображень в середовищі Інтернет. Формуються компетентності та набуваються практичні навички щодо використання ГІС, баз геопросторових даних, геоінформаційних сервісів, спеціалізованих бібліотек JavaScript-функцій, компонентів і мовних засобів веб-технологій для реалізації картографічних веб-сайтів та геопорталів.