У курсі освітлюються теоретичні питання картографії, набуваються практичні навички з картометричних, картоукладальних робіт.
Завдання курсу: сформувати у студента теоретичну базу знань; здійснити практичну роботу з картографічними матеріалами, які можуть бути використані при інженерних, геодезичних, кадастрових роботах, в геоінформаційних системах; навчитися створювати карти.
Формуються компетентності:
- здатність аналізувати об’єкт картографування та його предметну область;
- знання властивостей картографічних творів;
- здатність до проектування карт та планів;
- знання сучасних технологій створення карт;
- здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові технології створення картографічних творів, використовуючи здобуті знання.