Метою викладання курсу "Інформатика і програмування" є  опанування основами роботи на персональному комп'ютері, операційної системою, програмами-оболонками, офісними системами, основами програмування мовою MatLab.
Завдання:
— вивчення принципу роботи цифрових обчислювальних машин;
— архітектури  ЕОМ;
— подання (представлення) інформації у ЕОМ;
— функціональних можливостей  операційної системи Windows; 
— комп'ютерних офісних систем;
— принципу роботи у мережі Internet;
— основ програмування мовою MatLab.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
архітектуру та принцип роботи комп'ютерів, функціональні можливості операційних, офісних систем і систем програмування;
вміти: користуватись комп'ютерними офісними системами, математичним пакетом Matlab, працювати у мережі Internet.