Мета: студенти спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології» мають отримати чітке розуміння концепції, принципів, підходів та методів, що пов’язані з просторовим аналізом даних.

Завданням вивчення дисципліни є надбання глибоких знань та розуміння передових концепцій і методів, що використовують в моделюванні географічної реальності та аналізі географічних даних і отримати можливість застосувати ці методи самостійно