Мета: формування теоретичних знань, практичних вмінь та навичок в галузі геоінформаційного моніторингу, використання геоінформаційних систем (ГІС), баз геопросторових даних, методів ДЗЗ, геоінформаційного аналізу та моделювання для ведення геоінформаційного моніторингу.

Завдання: засвоєння і розуміння студентами принципів географічного підходу до вивчення об’єктів, процесів і явищ реального світу з урахуванням цілісності геосистеми та взаємодії об’єктів в просторі і часі; застосування базових знань баз геопросторових даних, дистанційного зондування землі (ДЗЗ) та інструментальних ГІС для роботи з геопросторовими даними; виконання просторового аналізу та моделювання для вирішення завдань геоінформаційного моніторингу.