Отримання студентами теоретичних знань та надбання практичних навичок з  комплексу фізичних явищ і процесів, які лежать в основі роботи геодезичних електронних приладів і обчислювальної техніки, вивчення їх будови, методів досліджень, перевірок і юстування, а також умов експлуатації та ремонту.
Формують у студентів теоретичну та практичну підготовку для роботи з сучасними електронними геодезичними приладами, обчислювальною технікою, що використовуються при визначенні координат і висот точок земної поверхні, при топографічних, інженерно-геодезичних, кадастрових роботах.