Про курс

Цей курс спеціально розроблений для ознайомлення з методиками розрахунку і проектування роботизованих систем та їхніх механізмів для логістичного сектору будівництва. В курсі розглядаються загальні питання з конструювання механізмів і приводів роботів та маніпуляторів.

При виконанні практичних робіт та курсової роботи в даному курсі рекомендується застосовувати такі програмні продукти як: Excel, MathCad, Mathematica.

В межах навчальної дисципліни здобувачі будуть:

знати:

-       загальну будову та принцип роботи сучасних промислових роботів і маніпуляторів та сучасні системи їхнього моделювання;

-       основні характеристики, структурні схеми та методи математичного опису складових частин сучасних мехатронних та робототехнічних систем;

-       види захоплювачів і технологічного обладнання промислових роботів та конструкції їхніх механічних передач;

-       загальну структуру гідро-, пневмо- та електроприводу роботів;

-       призначення, характеристики і схеми встановлення датчиків, конструкцію інформаційної системи промислового робота та основні види систем керування роботів;

-       основні положення сучасної нормативної документації щодо конструювання, функціонування, приймання та зберігання роботизованих систем.

вміти:

-       визначати ступені рухомості, кут сервісу, маневреність роботів і маніпуляторів;

-       складати загальні кінематичні схеми роботів і маніпуляторів, описувати положення маніпулятора в просторі та визначати кінематичні характеристики промислового робота;

-       складати розрахункові схеми захоплювальних пристроїв та визначати основні параметри механічних передач робототехнічних систем;

-       виконувати розрахунки механічного обладнання, визначати потужність двигуна та навантаження на робоче обладнання;

-       вибирати оптимальний комплект контрольно-реєструючого обладнання для  промислового робота, володіти основами автоматизації технічних систем та застосовувати програмно-технічні засоби для побудови мехатронних та роботизованих систем.


Викладачі:

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури


       Комоцька Світлана Юріївна

      Асистент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

     

Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з «Вища математика», «Теоретична механіка», «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Гідравліка та приводи механотронних систем», «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка», «Логістика».


Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача

Зміст освітньої компоненти: 

  • Модуль 1. Проектування і конструювання робототехнічних систем
    1. Змістовний модуль 1. Основи робототехніки
    2. Змістовний модуль 2. Проектування і конструювання мехатронних систем приводів промислових роботів
    3. Змістовний модуль 3. Керування промисловими роботами та маніпуляторами
    4. Змістовний модуль 4. Курсова робота з проектування робототехнічних системи для будівництва