Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Мета курсу – вивчення конструкцій машин та обладнання логістичних систем для розробки і постановки на виробництво їх нового виду, отримання навиків зі створення нових та модернізації існуючих конструкцій будівельних машин та обладнання для виконання логістичних операцій

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача