Про курс
Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування"

Вивчення процесів різання матеріалів, як комплексної системи, що складається з робочих середовищ, технічних систем і процесів взаємодії технічних систем з робочими середовищами, оволодіння основами теорії і розрахунку параметрів складових робочого процесу технічних систем, ознайомлення з методами формування їх при забезпеченні екологічних вимог
___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача