Про курс

Загальна мета курсу полягає у викладенні студентам базових знань з конструкції, розрахунку, правил безпечної експлуатації ліфтів та підйомників.

Основна увага курсу буде зосереджена на вивченні конструкцій і розрахунку загальних параметрів привідних механізмів, пристроїв безпечної експлуатації ліфтів та будівельних підйомників.

Студенти буде знати:

 • характеристики, загальну будову та принцип роботи ліфтів і підйомників;
 • правила безпечної експлуатації ліфтів;
 • основи розрахунку деталей та пристроїв ліфтів і підйомників;
 • конструкції пристроїв безпечної експлуатації ліфтового господарства;
 • основи розрахунку привідних механізмів ліфтів та підйомників;
 • порядок і періодичність обслуговування ліфтів та підйомників;
 • основні положення сучасної нормативної документації щодо введення в експлуатацію ліфтів та підйомників.

Студенти буде вміти:

 • розраховувати експлуатаційні характеристики підйомників;
 • користуючись технічною документацією та нормами визначати коефіцієнти запасу;
 • визначати навантаження, які діють в механізмах ліфтів та підйомників;
 • виконувати розрахунок та підбір канатів, осей, валів для ліфтів і підйомників;
 • складати розрахункові схеми та виконувати розрахунок механізмів ліфтів та підйомників;
 • визначати параметри гальм.

Викладачі:

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

   

Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін "Вища математика”, "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка”, "Теоретична механіка", "Опір матеріалів”, "Теорія машин і механізмів”, "Деталі машин”, "Стандартизація та взаємозамінність".

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача


Зміст освітньої компоненти: 

 • Модуль 1. Ліфти і підйомники
  1. Змістовний модуль 1. Ліфти
  2. Змістовний модуль 2. Підйомники
  3. Змістовний модуль 3. Індивідуальна робота з розрахунку основних параметрів підйомників