Розглянуті основні задачі, об’єкти та суб’єкти девелоперської діяльності як напряму створення об’єктів нерухомого майна. Охарактеризовані складові діяльності – законодавче, проектне та фінансове забезпечення діяльності. Наведені особливості девелоперської діяльності на кожному етапі життєвого циклу об’єктів нерухомості різних видів.