Вивчаються основні поняття, призначення, архітектура та функції геоінформаційних систем земельного, містобудівного та інших кадастрів природних ресурсів; склад та зміст компонентів організаційного, методичного, технічного, інформаційного, лінгвістичного, програмного, забезпечення кадастрових ГІС; моделі геопросторових даних кадастрових систем, технології збирання, підготовки, моделювання і аналізу кадастрових даних в ГІС, використання ГІС для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель сільськогосподарського призначення; геоінформаційні моделі і технологія 3D кадастру; принципи взаємодії кадастрових ГІС з іншими системами територіального управління; сучасні тенденції розвитку кадастру як складової національної інфраструктури геопросторових даних. Формуються компетентності та набуваються практичні навички використання ГІС для збирання, моделювання, верифікації та підготовки кадастрових даних в складі документації та формування XML обмінних файлів, що подається на реєстрацію в інформаційних системах державних кадастрів, застосування ГІС для аналізу кадастрових даних в проектах землеустрою та просторового планування, моніторингу стану та охорони земель.