Навчальна дисципліна викладається з метою отримання комплексних, системних знань щодо екологічних, планувальних та будівельних нормами права в питаннях використання та забудови земель і спрямована на забезпечення формування теоретичних знань і навичок практичної реалізації завдань сталого розвитку земель, впровадження механізмів реалізації заходів щодо охорони навколишнього природнього середовища та обґрунтування ефективного використання природних ресурсів з урахуванням положень містобудівної, землевпорядної та проектної документації.
Предметом навчальної дисципліни суспільні відносини що врегульовані нормами екологічного, планувального та будівельного права, суб’єкти та об’єкти цих відносин.