Навчальна дисципліна викладається з метою надання студентам знань щодо теоретичних та практичних аспектів інвестиційної діяльності, надається розширене тлумачення поняття інвестицій, надається визначення суб’єктів інвестиційної діяльності та об’єктів інвестування, з описом їх різновидностей.
В розрізі даної навчальної дисципліни вивчаються методи оцінки прибутковості інвестиційних проектів.