Навчальна дисципліна викладається з метою отримання комплексних, системних знань щодо землевпорядних вишукувань та проектувань і формування навичок практичної реалізації завдань, пов’язаних із проведенням землевпорядних вишукувань та проектувань.
В розрізі навчальної дисципліни вивчаються методи землевпорядного проектування, види, призначення і зміст робіт по розробці землевпорядної документації. Розглядаються основи внутрішньогосподарського землеустрою с-г землеволодінь і землекористувань.