Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування"

Мета курсу – навчити студента створювати єдиний інформаційних простір для визначення стадій життєвого циклу в машинобудуванні

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача