Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістра) за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування"

Мета курсу – розробка методики та методів технічних випробувань, технічних експериментів по випробовуванню будівельної техніки та її вузлів з метою підвищення надійності, та довговічності

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача